Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), våre medlemsbedrifter og Universitetet i Sør Øst Norge (USN). Vårt program er sertifisert av TraineeGuiden - www.TraineeGuiden.se

Vi har en ny spennende trainee-stillinger for Trainee Ringerike Kull 10.
Søknadsfrist 3. Mars - oppstart 1. september 2024.


Følgende trainee-stillinger har ligget ute, der var søknadsfristen 3. mars:

Trainee Ringerike Klinger Westad 

Trainee Ringerike Ringerike Kommune
Trainee Ringerike Sparebank 1 Ringerike Hadeland 
Trainee Ringerike Sparebank 1 Økonomihuset 
Trainee Ringerike Smurfit Kappa
Trainee Ringerike Spenncon Konstruktør
Trainee Ringerike Spenncon Prosjektleder 
Trainee Ringerike Spenncon Teknisk tegner 


 


Kull 8 i Trainee Ringerike - en forventningsfull gjeng som startet 1. september 2022:

Kull 8 - Foto: Knut Andreas Ramsrud

Ringerike er Norges mest spennende vekstregion i de neste 10 årene!
    Det betyr spennende jobbmuligheter for deg med høyere utdanning!

 

Som trainee i Trainee Ringerike får du tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst innenfor de aller fleste bransjer de kommende tiår. Du engasjeres i en medlemsbedrift med betydelig nettverksbygging med de andre traineene.
RNF vil støtte og følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften.
 

Hva kan dere forvente dere?
  • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
  • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
  • Muligheter til å bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
  • Videre kompetansebygging gjennom kurs, eks. Prosjektledelse
  • Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet
  • 19 måneder med læring og utvikling
  • Fast ansettelse i bedriften etter gjennomført trainee-program
  • Markedsmessig lønn


Som medlemsbedrift i Ringerike Næringsforening, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på en unik mulighet til å delta i vårt "Trainee Ringerike"-program.

En gjenganger blant tilbakemeldingene vi mottar, er utfordringene bedrifter står overfor når det gjelder å tiltrekke seg kvalifisert kompetanse. Vårt traineeprogram er designet for å møte dette behovet, ved å koble din bedrift med dyktige traineer som kan tilføre den essensielle kompetansen dere etterstreber.


Programmet har nylig oppnådd en sertifisering som understreker vår forpliktelse til kvalitet. Dette kvalitetsstempelet er en anerkjennelse av programmets evne til å berike din virksomhet og regionen med kunnskap og ferdigheter som fremmer drift, vekst og utvikling.


Vårt treparts samarbeid mellom bedriften, traineen og Ringerike Næringsforening gjennomfører vi en gjensidig utveksling av kunnskap, samt styrking av kompetanse, relasjoner og nettverk. Som deltaker vil bedriften din få anledning til å gi traineen verdifull innsikt og erfaring ved å integrere dem i kjernevirksomheten og dagliglivet i bedriften.


Ringerike Næringsforening engasjerer seg aktivt i å følge opp både traineen og bedriften gjennom hele perioden, for å sikre en sømløs og givende erfaring for alle involverte.


Det er gjennomført 9 kull tidligere - 35 traineer er over i faste stillinger, de jobber og utvikler seg videre i våre medlemsbedrifter. 

September 2024 startet Kull 10 med 10 traineer ut i spennende stillinger i regionen - og med dette satte vi ny rekord!
 

Les om kick start av Trainee Ringerike kull 7 her! 


Kull 7 - 5 trainees, 1 som ikke kunne være med på bildet
Foto:  Knut Ramsrud

Deltakerbedrifter i tidligere kull har vært: