Top Image

Næringslivets Hus

Næringslivets Hus skal være et symbol- og identitetsskapende hus for næringslivet; det naturlige samlingspunktet hvor næringslivets fellesaktiviteter foregår. 

Næringslivets hus

Ringerike Næringsforening (RNF) har sitt tilholdsted i Næringslivets Hus i Hønefoss sentrum. Lokalene som ligger i 2. etg, rommer kontorplasser, fellesareal og møterom som alle våre medlemmer og samarbeidspartnere har anledning til å bruke.
Møterommene har stor skjerm med flere tilkoplingsmuligheter, trådløst nettverk m.m. 


Stort møterom
Møterom "Ringerike" med plass til inntil 25 pers. 

Lite møterom
Møterom "Hole" med plass til inntil 8 pers.