Velkommen til Waterhole Ringerike

Waterhole Ringerike er en levende møteplass for Ringeriksregionen. Her legger vi til rette for samarbeid, nettverksbygging og deling av kunnskap. Vår målgruppe er bred og mangfoldig, og vi ønsker å engasjere, motivere, inspirere og informere.

Vi arrangerer frokostmøter med gratis frokost etterfulgt av én times foredrag. Temaene spenner fra økonomi og politikk til teknologiske nyvinninger og humoristiske innslag om arbeidslivet.
 

Waterhole Ringerike er et samarbeid mellom:

  • Ringerike Næringsforening
  • NHO Viken Oslo
  • NITO Buskerud
  • Skue Sparebank
  • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Universitetet i Sørøst-Norge 


Kontaktperson RNF: Christian Aarbogh Bjerke
                

Se vår arrangementskalender