Næringsliv og studentsamarbeid

RNF har et ønske om å koble studentene ved USN campus Ringerike og næringslivet i Ringeriksregionen tettere sammen. Bakgrunnen for dette er flere; i henhold til blant annet Næringspolitisk strategi «Framover sammen» og «Næringsplan 2-1» ser vi nødvendigheten av å aktivt bidra til at studentene og næringslivet kommer tettere på hverandre tidlig og får ut viktig synergi for vekst og utvikling. Koble ny kunnskap til eksisterende kompetanse og øke verdiskapningen i og for næringslivet. 
Vi ønsker å synliggjøre regionens næringsliv, kulturliv og mulighetene som finnes i regionen vår. Stimulere til økt bruk av byen, handelstilbudet, parkene og elven. At de som kommer til USN, campus Ringerike skal bli kjent med regionen og få de beste forutsetningene for et flott studieopphold. Kanskje trives de så godt at vi får beholde kompetansen i regionen. 

 


Vi vil i løpet av studieåret invitere til bedriftsbesøk i regionen. Benytt muligheten, meld deg inn i næringsforening nå og knytt viktige relasjoner for din fremtid! 

Jeg ønsker å melde meg inn

Top Image

Omvisning på Kistefos museum og The Twist

En sensommerdag i august inviterte vi, i samarbeid med Visit Innlandet og Kistefos museum, med oss studentmedlemmene til en kulturell opplevelse i The Twist på Kistefos museum. Her fikk vi omvisning av utstillingen "Come Out" av Kristin Gamme Helgaker, salg og markedssjef på Kistefos. Tilbakemeldingene fra studentene var veldig positive, og flere ambassadørere for regionen vår er allerede i gang med fremsnakkingen av Ringeriksregionen! 
Top Image

Studentskitur til Ringkollen

En flott vinterdag i begynnelsen av februar inviterte vi med oss våre studentmedelmmer fra campus Ringerike til skitur på Ringkollen. 
Her ligger Ringkollparken alpinanlegg og flotte skiløyper i Nordmarka og Krokskogen. Ringkollstua holdt åpent, her var det mulig å varme seg og kjøpe noe å spise og drikke.